Georgic II

Georgic (II)

1931-1951

White Star Line logo

Galleri

Doric II
Doric II
Doric II
HISTORIK af Navne & Rederier/Ejere for Georgic (II)

1931:

Bygget som: Georgic · Rederi: White Star Line

1934:

Navn: Georgic · Rederi: Cunard-White Star Line