Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · C-dæk (øverste)

White Star Line logo

Under B-dæk finder man C-dæk, eller som det også hedder, Shelter deck (øverste). C-dæk er det sidste dæk i superstrukturens spantedel. Herefter finder man overbygningen, hvor B, A og båddæk ligger. C-dæk er det første dæk fra toppen, og dermed også det højeste, der har skibets fulde længde i den lodrette linie (mellem stævn og agterenden inden hækken), hvilket er 850 fod eller 259 meter. Dækket befinder sig 9,3 meter over vandlinien og der er 2,7 meter til dækket ovenover.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
B-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Download:
Plan over C-dæk
Forrest er maskineriet, der har med ankerkæderne (og ankrene) at gøre placeret. Ligeledes er udstyret til kapstans og trosser også anbragt her. Lige bag dette område, var kabyssen og messen til besætning, brandmænd og sømænd anbragt. Lige bag dette, men stadig under forecastledækket var indgangen til 3. klasses rum på det næste dæk. 3. klasse havde også et promenadedæk her. Hullet mellem forecastle dækket og 1. klasses kahytter på B-dæk gjorde at der var en plads i mellem på omkring 15 meter og det blev brugt til promenadedæk. Her var dog også 2 lasteluger (no. 2 og 3), samt kraner dertil. Tilstødende til promenadedækket lå flere af de 1. klasses kahytter, der som sædvane lå midskibs, hvor der var mindst bølgegang. Her var et antal på 148 kahytter, men også varierende service foranstaltninger. Det var f.eks. her man kunne finde purser-kvarteret, hvor passagererne kunne få råd og vejledning. Purser-kvarteret lå ved 1. klasses indgangen (grand stair case).

Spant no. 70a var skellet mellem 1.- og 2. klasse. Her var nemlig 2. klasses promenadedæk, der gik udenom biblioteket. Promenadedækket så godt som identisk med promenadedækket på B-dæk, men forskellen her var, at man kunne gå hele vejen rundt, da der her var mulighed for det.

Pladsen mellem poopdækket og 2. klasses promenadedæk på B-dæk, skabte en plads på samme måde, som det forreste 3. klasses promenadedæk, og som foran var her også et promenadedæk, til samme klasse. Her gik også trapper op til poopdækket, hvilket betød, at 3. klasse faktisk havde en samlet dæklængde i træk på omkring 47 meter. Lagt sammen med den samlede længde foran (forecastle og første well-dæk) kommer 3. klasses promenadedæk op på omkring 100 meter. 3. klasse havde også rygerum og offentlig opholdsrum på dette dæk. Det var placeret lige under poopdækket, hvor også styremekanismen til roret var placeret.