Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · F-dæk (mellem)

White Star Line logo

Middledæk var det sidste dæk over vandlinien, helt præcist var der 75 cm til vandlinien midtskibs. Det var ligeledes det første dæk fra kølen, som havde skibets fulde længde. Højden til E-dæk var 2,85 meter, hvilket var den næstlaveste dækhøjde.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
B-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Download:
Plan over F-dæk
Mod stævnen var der udover lager og opholdsrum til brandmænd, også et kæderum. Dette kæderum gik over tre dæks højde; fra banjerdæk til F-dæk. Derefter kom 3. klassers kahytter og i modsatte ende, altså i agterenden, havde de ligeså kahytter. Lige før agter kahytterne til 3. klasse, havde 2. klasse deres kahytter; 20 stk med et antal af i alt 64 senge.

Midtskibs havde 3. klasse deres spisesalon. Salonen var faktisk delt over i to, da et vandtæt skot skød op her. Det var dog ikke til passagerernes store gene, da en trappegang fra E-dæk delte passagererne ud i de to lokaler. Det var selvfølgelig også her, lidt mere agter, at kabyssen var, samt det tilhørende stirrids (spisekammer).

Ellers var F-dæk, det sted, hvor 1. klasse kunne smage det søde af livet ombord. Det var nemlig her at svømmebadet var. Det var placeret på styrbordsside i den første tredjedel mod stævnen. I de tilhørende lokaler, havde 1. klasse også glæden af et tyrkisk bad.

Ud over det ovenfor nævnte, var her også lokaler til besætningen, specielt dem der havde med maskinerne at gøre. Dækket var kun tre dæk fra tanktoppen, hvor maskiner og kedler stod, så maskinmestre havde ikke langt til deres arbejdsplads.