Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · G-dæk (nedre)

White Star Line logo

Nedre dæk (Lowerdeck), eller G-Dæk i daglig tale, befandt sig under vandlinien. Størstedelen af dette dæk var sat af til maskineriet, hvilket også betød at det var delt op i to. For og agter. For-sektionen var 58 meter langt og gik fra stævn til spant no. 78f. Agter-sektionen var 64 meter og gik fra agterenden til maskinhallerne. Der var 2,4 meter til dækket over og befandt sig 1,65 meter under vandlinien. Dette var også det laveste dæk, hvor passagerere og besætning var anbragt.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
B-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Download:
Plan over G-dæk
I Front-sektionen, var der opholdsrum til 15 brandmænd og 30 mekanikere. Det næste vandtætte rum bestod af 3. klasses 26 kahytter, med 106 senge. Det næste vandtætte rum bestod af 1. klasses bagagerum, samt et postkontor. Netop postkontorets placering var anderledes end på Olympic, hvor det var placeret agter i stedet. Ud over 10 3. klasses kahytter med 38 senge, havde 1. klasse endnu en beskæftigelse hernede. Det var nemlig her at squash-banen var placeret. Den gik over to dæk, altså fra G til F dæk og målte omkring 5 meter i højden. Passagererne kom derned via en trappekorredor, der startede på F-dæk.

Som skrevet tidligere var der nu kedelrum indtil maskinrummet. Langs siderne på maskinrummet var maskinmestrenes og maskinisternes værksteder anbragt. Langs turbinerummet og bag det, var der placeret lagerlokaler, med og uden dybfrost.

Bagerst i de to sidste vandtætte afdelinger, havde 3. klasse kahytter, her var plads til 186 passagerer fordelt i 60 kahytter.