Titanic

TTitanic var opdelt i 11 dæk, der var opdelt med navne og bogstaver. Dækkenes navne var ikke brugt i den almindelige tale, da det tit var for forvirrende. Man brugte i stedet bogstaver. Bogstaverne startede med A og gik til og med G. Faktisk havde Banjedækket også et bogstav, nemlig H, men dette dæk blev mere almindeligt omtalt som Banjedæk. A-dæk var promenadedækket lige under båddækket, og herefter kom så B-dæk, C-dæk osv.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
B-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Alle dækkene var stål hele vejen igennem skibet. Undervejs var de brudt af huller til trappeopgange, lasteluger osv. I de nedre dæk var de delt af de vandtætte skotter, som gik på tværs og kun få steder i disse, med undtagelse af tanktoppen, var skottet brudt af en vandtæt dør. Skotterne havde dermed også en funktion, som klasse opdeler. Dækkene blev skabt af den naturlige form på skibet via de dæksdragere, der var monteret til spanterne. I disse dæksdragere var der brud, når der skulle placeres f.eks. en trappe, derfor var der også søjler fra gulv til loft på alle dækkene, fordelt strategisk, så dækkene ikke kolapsede.

Passagerernes placering i skibet og derved også på dækkene, var en generel opdeling af tidens ånd.
• 1. klasse var placeret midtskibs og på de øverste dæk.
• 2. klasse var placeret efter 1. klasse, mod agter og
• 3. klasse var placeret forrest og agter. 3. klasse blev også kaldt steerage på engelsk, hvilket henførte til den placering denne gruppe fik på skibet.

Dækkene sørgede for faciliteter til 1034 1. klasses passagerer, 510 2. klasses og 1022 3. klasses passagerer, altså et samlet antal af 2566 passagerer.

Af besætning kunne der være:
• 75 på dækafdelingen; (officerer og læger inkluderet)
• 326 i maskin afdelingen; (maskinmestre inkluderet)
• 544 i proviantafdelingen; (pursere og stewarder inkluderet)