Georgic II

Georgic (II)

1931-1951

White Star Line logo

Galleri

Doric II
Doric II
Doric II

DOWNLOAD: Billeder (3)

Georgic

Georgic (jpg)

Download: 150 ppi - 49 Kb

 

Størrelse: 101 x 64 mm

Georgic

Georgic (jpg)

Download: 72 ppi - 49 Kb

Download: 300 ppi - 1,2 Mb

 

Størrelse: 220 x 137 mm

Georgic

Georgic som troppetransport (jpg)

Download: 72 ppi - 70 Kb

Download: 300 ppi - 1,3 Mb

 

Størrelse: 257 x 130 mm