Hekla II

Hekla (II)

1884-1910

Thingvalla Linien logo

Galleri

Hekla II
Hekla II
Hekla II

Efter Thingvalla Linien var ubehageligt uheldige med den første Hekla, der forliste kun et år efter sin indtræden på den transatlantiske rute, fik de mere held med den næste. Hekla (II) blev bestilt i 1882 hos Scott & Co. i Greenock. Hun fik beddingnr. 232 og var designet til at være en kombination af passager og fragt skib. Hun var en damper på 3.258 bruttoton og målte 101,5 meter lang og 12,5 meter bred. Hekla besad 2.150 hestekræfter leveret af en 2 cylindret maskine. Det gav skibet en topfart af 10 knob. Hekla var designet til at transporterer 38 1., 44 2. og 760 dæks passagerer, hvilket i alt gav en kapacitet på 842 passagerer. Den nye damper blev søsat den 29. februar 1882 og blev sat ud på sine prøvesejladser den 19. april 1884. Efter prøvesejladserne skete levereingen til Thingvalla Linien, der herefter satte hende ind på den samme Amerika rute som de andre Amerika-dampere. Hun havde sin jomfrurejse fra København til Göteborg via diverse norske havne til New York den 14. maj 1884.

Efter 16 års upåklagelig drift, blev Hekla overflyttet til D.F.D.S.' Skandinavien-Amerika Linie den 10. oktober 1898, sammen med de tre andre Thingvalla linere Thingvalla, Island og Norge. Dette skete da D.F.D.S. overtog Thingvalla Linen fra at gå konkurs og førte den videre i den førnævnte Skandinavien-Amerika Linie. Som de andre overførte linere skiftede Hekla ikke rute, men forblev for at føre emigranter til Amerika. Hun havde sin første rejse for sine nye ejere den 19. oktober 1898.

Efter godt 21 år på søen uden uheld, fik Hekla den 11. marts 1905 sit ror sat ud af funktion efter en periode på tre dage med storm. Hun ankom til Azorerne den 22. marts efter et nødror var blevet monteret og den 5. maj efter at være modtaget tilbage i København, blev hun lagt op. Den 25. september samme år, blev Hekla solgt til A/S Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab i København for 225.000 kr. og blev overtaget af sine nye ejere dagen efter, men navnet forblev uændret. Det nye ejerskab var dog en kortvarig affære, da Hekla igen blev solgt den 16. november. Denne gang var skiftet til The Northern Steam Ship Co. LtD. i St. Petersburg og blev nu omdøbt til Eduard Regel. Prisen var nu 720.000 kr.

I 1908 blev Eduard Regel igen solgt, men forblev i St. Petersburg. Ejerne blev nu Handelshaus Gebr. Lassmann og navnet blev ændret til Minsk. Den 28. september 1908 havde ex-Hekla så sit andet uheld i karrieren. Hun løb på grund ved Helsingborg, men kom senere fri igen. Der var dog stadig risiko for, at hun var blevet beskadiget, hvilket betød at hun skulle have et eftersyn i København, hvor hun ankom den 1. oktober. To dage senere forlod Minsk igen København.

Minsk's karriere var slut den 5. februar 1910, hvor hun blev solgt til ophugning til Petersen & Albeck i København, og derefter igen til tyske ophuggere. Dermed var en forholdsvis omtumlet karriere ovre for Hekla, der kort fortalt skiftede ejere 4 gange og navn 3.