Titanic

Titanic

Drømmenes skib · Besætning

White Star Line logo

Galleri

Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic

"Crew only", var et skilt, som passagererne ombord ofte mødte på deres færd rundt om i skibet. Det var steder, hvor besætningen enten arbejdede eller havde specielt adgang til.

Placeringen var taktisk rundt om på skibet. Brandmændene havde beboelses- og opholdsområde foran, hvor også kabyssen var anbragt. Omkring maskinrummet var maskinmestrene naturligvis anbragt, så de hurtigt kunne komme til maskinerne. De øverstbefalende, som kaptajnen og officererne, var anbragt øverst oppe på forreste del af båddækket. Her hørte telegrafisterne også til.

Broen, maskinrummene samt kedelrummene var naturligvis nogle af de vigtigste arbejdspladser på skibet, da det omhandlede fremdriften og navigationen. Men for passagererne var der arbejdspladser, der umiddelbart føltes mere vigtig; nemlig kabysserne og stirridserne, der forsynede dem med mad.

Derudover var marconirummet, eller telegrafistrummet også et af de mest værdsatte arbejdspladser set med passagerernes øjne. Det var nemlig her de kunne få sendt beskeder ud til familie og venner, hvis de havde noget vigtigt at fortælle. På samme niveau kunne postrummet nævnes. Her kom den usorterede post ned ved afgang og blev sorteret under vejs.

Selvfølgelig var der også purserens kontor, der var placeret på C-dæk ved grand staircase på styrbordside. Purseren gav råd og vejledning til passagerer, der enten var faret vild eller ledte efter specielle lokaler.

Besætningen havde 105 sovesteder i alt fordelt rundt om på skibet. De fleste lå på E-dæk sammen med nogle af 3. klasses kahytter.