Titanic

Titanic

Konstruktionen · Vandtætte skotter

White Star Line logo

Galleri

Titanic
Titanic
Titanic
Titanic

TEORIEN - om det skibet der ikke kan synke, starter med brugen af vandtætte rum. Læg mærke til ordet der blev brugt; teori, for det er kun en teori. Intet skib er 100 procent synkefrit. Og i et lille sidespring om emnet, skal der nævnes, at Titanic aldrig nogensinde var blevet udråbt af hverken White Star Line eller Harland & Wolff til at være et synkefrit skib, men derimod pressen, der havde fået ordene "så godt som" til at blive til det før nævnte.

Titanic bestod af 15 vandtætte skotter, der havde deres base på tanktoppen. De blev mærket fra A til P, hvor A var skottet mest agter og P i front. Det gav i alt 16 vandtætte afdelinger. Af disse 15 skotter var 12 af dem forsynet med døre, der var placeret mellem kedelrummene og de to maskinrum. Dørene var af Harland & Wolffs nyeste type, der lukkede vertikalt og kunne lukkes med et tryk på en knap på broen. Som en advarsel herved, lød der en alarmklokke. Som en ekstra sikkerheds foranstaltning, var der også flydere, så der i nødstilfælde kunne blive lukket af den vej også. Man kunne også lukke dørene manuelt ved at trække i et håndtag, der sad ved siden af dørene, hvorefter døren(e) lukkedes ved hjælp af tyngdekraften. Tiden døren tog for at lukke var 25 til 30 sekunder. Hvis man ikke nåede ud inden dørene lukkedes, var der anbragt stiger i hvert af kedelrummene og maskinrummene. Dermed skulle ingen kunne blive ufrivilligt fanget. E, F og den ene på banjerdæks vandtætte døre bestod af horisontale døre af støbejern og kunne ligesom dørene i kedel og maskinrum opereres manuelt.

Skotterne gik alle mindst til E-dæk, dog gik A-G, samt O og P helt op til D-dæk. Der ikke en såkaldt "inner skin", hvilket ville have været en ekstra foranstaltning, hvis der skulle gå hul på yderstrukturen. Hvis det var tilfældet ville det indre lag forhindre vandet i at komme længere ind i skibet. Efter katastrofen blev dette tilføjet til både det nye Britannic og til Olympic, der hastigt blev indkaldt til tilføjelse af netop en 'inner skin', samt en forlængelse af skotterne til B-dæk. De vandtætte afdelinger betød, at Titanic kunne overleve, hvis hele 4 afdelinger blev fyldte. Hvis flere blev fyldte var skaden sket og hun ville synke.

Titanics vandtætte divisioner
Lusitanias vandtætte divisioner

Ideen med vandtætte afdelinger var ikke ny. Både Lusitania og Mauretania havde ligeledes vandtætte afdelinger, men var de bygget op på en lidt anderledes måde og derudover havde de også den "inner skin", der gjorde det lidt mere sikkert. Lusitania og Mauretania havde også placeret deres kulbunkere på langs af skibet, hvor Olympic-klassen havde placeret deres på tværs af strukturen.