Titanic

Titanic

Konstruktionen · Redningsudstyr

White Star Line logo

Galleri

Titanic
Titanic
Titanic

Af redningsudstyr var Titanic udstyret med redningskranse, redningsveste og både. Ifølge reglementet, der var fra 1894, skulle alle både over 10.000 tons medbringe 16 redningsbåde under davider. Her er hvad Titanic havde med sig:

Redningskranse
Der var 48 stykker placeret rundt om på skibet.

Redningsveste
Af den nyeste type. Der befandt sig 3.560 stykker på skibet. De var placeret i soveafdelingerne.

Redningsbåde
Der var i alt 20 både ombord, fordelt på 3 typer.
• Træbåde
• Kutter
• Sammenfoldige

Træbåde:
Der var 14 af slagsen. De var 9,1 meter lange, 2,8 meter brede og 1,2 meter dybe. Disse kunne kapere 65 personer. De var konstrueret af elm og bøg og var forsynet med et cover og der var et anker i hver af bådene. Derudover var de forsynet med en kompasholder og et kompas, der indtil de skulle i brug, var placeret i et aflåst skab på båddækket. Bådene var også suppleret med en vandtank, samt et bæger.

Kutter:
Kutterne var en mindre type af træbådene og der var to af denne type både. De var 7,6 meter lange, 2,2 meter brede og 0,9 meter dybe. De kunne bære 40 personer. Konstruktions og udstyrsmæssigt var de identiske med de store redningsbåde (se ovenfor).

Sammenfoldige:

De sammenfoldige både var af Engelhard typen og kunne bære 47 personer. Der var 4 af slagsen ombord. Bådene var 8,3 meter lange, 2,4 meter brede og 0,9 meter dybe, når de var slået ud.

Sammenlagt var der både til 1.178 personer. Titanic var sammenlagt i stand til at have 3.300 passagerer og besætningsmedlemmer ombord.

Daviderne
Til de 16 af bådene, nemlig træbådene (inkl. kuttere), var der monteret davider til at sænke dem med. Daviderne var af typen Welin kvadrant davider, der kunne svinge 90 grader. Daviderne var designet af den svenske maritime arkitekt, Axel Welin. Denne type davider var i stand til at håndtere 64 redningsbåde, hvis de var fuldt lastet. Bådene ville være placeret i tre rækker, en yder, en indre række og en i midten.

Hvorfor ikke flere både?
Af de originale planer fremgik der faktisk flere både end det blev til. I Thomas Andrews skibsnotesbog for både Olympic og Titanic, var bådene blevet streget ud, så kun de 16 var tilbage. Hvorfor det blev gjort kan der kun gisnes. Met ét er sikkert. Det var ikke i White Stars interesse, at båddækket blev overfyldt af både. For det første så det ikke pænt ud og passagererne ville få mindre promenadeplads. For det andet var det ikke nødvendigt. Reglementet sagde, at der kun skulle være 16 både under davider på skibe over 10.000 tons. Titanic havde disse 16 dækket ind og der ud over var der også de 4 sammenfoldige både. I alt var der flere både end reglerne foreskrev. En tredje grund kunne være den at White Star Line anså risikoen for aldeles minimal og var derfor villig til at risikere at antallet skulle være for lavt. For faktum var den, at inden for de sidste 20 år og et antal af 30.000 overfarter, var der kun gået 150 liv tabt i ulykker. Hvorfor skulle det så være anderledes med to af verdens mest sikre skibe.

Under designet af skibene var der anmærket, at 48 både skulle være tilstrækkeligt for at dække behovet i et nødstilfælde. Som sagt var dette ændret til de 16 stykker, der var det endelige antal ombord.

Efter katastrofen blev der ændret væsentligt på både Olympic og Britannic. Man havde lært af de store omkostninger, der så tragisk måtte til for at man reagerede til nye tiltag.