Titanic

Titanic

Konstruktionen · Udstyret ombord

White Star Line logo

Galleri

Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic
Titanic

Denne del af Titanics konstruktion drejer som om udstyret eller fittings af den store liner. Udrustningen er den del af konstruktionen, som sker efter søsætningen i tørdokken. Her bliver alle installationerne - ledninger, rør, ror, skorstene, master, kahytter m.m. installeret. Ja, faktisk kan man sige at det er her det tomme skrog bliver til den mest luksuiøse liner søen nogensinde har set. Det tog for Titanic 10 måneder.


SkorsteneFakta skorstene:
Antal i alt: 4
Dummy: 1 (bagerst)
Anvendelse af Dummy:
Til ventilation af maskinrum, kabys og visse 3. klasses kahytter
Form: Ellipse
Diameter: 7,5 x 5,8 meter
(24,6 x 19 fod)
Højde 2 og 3:
24,84 meter (891 fod 6 tommer)
Højde 1 og 4:
24,54 meter (80 fod 6 tommer)
Højde over kasse:
21,95 meter (72 fod)

Titanic havde 4 skorstene, hvoraf den ene var en såkaldt dummy, der blev brugt som ventilation til maskin- og turbinerum. Kabyssernes ventilation gik også ude denne vej. De resterende tre, blev brugt til udsugning af de giftige overskudsgasser fra kedlerne. Hver skorsten tjente to kedelrum. Kedlerne var forbundet af et optag, der gik op mod skorstenen. Pga. de vandtætte skotter, blev de først ført sammen lig over disse. Skorstenene var af elliptisk form og havde nogenlunde samme højde. Nogenlunde, da nr. 2 og 3 var en anelse højere end 1 og 4. Nr. 1 og 4 var 80,6 fod (24,53 meter) og 2 og 3 var 81,6 fod (24,83 meter) høje, dvs. at forskellen var på godt 30 cm. Skorstenene var bygget af "let og tyndt" stål og var meget lette. De blev derfor holdt fast af 10 cm. tykke wirere, 12 hver, der var monteret lige under "hatten" og blev fastgjort på båddækket.

AnkreFakta ankre:
Antal i alt: 3
Vægt bogankre: 7,25 tons
Vægt reserveankre:
15,5 tons

Af ankre, var Titanic forsynet med 4 stykker. To til brug. Disse hang uden på skibet og blev betjent med udstyret, der stod under forecastledækket. Det trejde anker var anbragt på forecastledækket helt ude i stævnen og var ment som et reserveanker. Det kunne løftes med ankerkranen, der stod lige agter for det.
Det fjerde anker lå på styrbordsside på kanten af forecastledækket mod det forreste well-dæk. Dette var væsentlig mindre end de tre andre.
De to hovedankre (bovankre) vejede hver 7,25 tons, mens det tredje reserve anker vejede hele 15,50 tons.

Master og RigningFakta master:
Materiale: Jern
Højde af forreste: 53,64 meter (176 fod over D-dæk)
Højde af agter:
52,43 meter (172 fod over E-dæk)
Kragereden højde over dæk:
11,58 meter (38 fod)

Titanic havde to master, en for og en agter. De to master var konstrueret af stål med en top af teaktræ. Der var en forbindelse fra teak til stålmast, der fungerede som lynafleder. Den forreste mast målte 53,8 meter fra base til top og var forsynet med en såkaldt kragerede 29 meter over vandlinien og 11,58 meter over dækket. For at komme derop skulle man kravle op af en stålstige, der var anbragt inde i masten, med en åbning på C-dæk og en ved kragereden. Agtermasten var 52,6 meter fra base til top. Imellem dem var antennen til telegrafisten spændt ud. Herfra gik så forbindelsen ned til telegrafistens rum på båddækket. Masterne blev i øvrigt holdt af wirere, der varierede fra 7,6 cm til 12,8 cm i tykkelse.

ElectricitetFakta elektricitet:
Elektriske kakelovne: 520
Elektriske ringklokker: 1.500
Elektriske ure: 48
Elektriske motorer: 150
Ledninger og kabler: 32 km

Der var fire motorer og dynamoer ombord, der hver havde en kapacitet på 400 kw ved 100 volt. Motorerne var direkte sammenkoblet med deres respektive dynamoer. De var anbragt i et separat vandtæt rum agter, lige bag lavtryksturbinen. Rummet var 19,2 meter langt og 7,3 meter højt. De elektriske motorer fik leveret damp via nogle separate rør, der gik på agtersiden fra de fem enkelendet kedler i kedelrum nr.1 og to af de dobbeltendet i kedelrum nr. 2 og på styrbordssiden til hjælperørene, der drev damp fra de fem enkeltendet kedler samt to i kedelrum nr.2 og 4. Disse rør blev forbundet i maskinrummets forreste skot, hvilket betød at der kunne blive tappet damp fra alle kedlerne i skibet.


Hjælpegeneratorer
Ud over de 4 hovedmotorer, var der yderligere to hjælpemotorer, der var på 30 kw hver. De var placeret på en platform i turbinecasingen på niveau med D-dæk. Disse fik damp via to rør, der løb på langs med arbejderpassagen over E-dæk, med grene fra kedelrum 2,3 og 5. Disse generatorer kunne levere strøm i en nødsituation, hvis hovedgeneratorerne gik ud af drift.

Installationer
Titanic havde mange af de mest moderne installationer ombord, bl.a. elektriske, men også en ting som rindende vand. Der var et antal af 10.000 glødelamper ombord, der var anbragt rundt om i skibets korridorer og offentlige rum. I 1. klasses kahytterne var der installeret specielle dæmpende lamper. Af andre elektriske foranstaltninger kan nævnes de 562 varmeapparater, der var fordelt over hele skibet.
Der var yderligere 153 elektriske motorer ombord, der bl.a. trak 8 kraner og de 4 3-tons lossespil. De trak også de 4 bådspil.


De områder, der havde noget med navigation og maskiner at gøre, var alle forbundet med et kommunikationssystem i form af telefoner. Der var kommunikation mellem følgende:
• Styrehuset til forecastledæk
• Styrehuset til udkiggen
• Styrehuset til maskinrummet
• Styrehuset til docking broen på poopdæk
• Maskinmesterens kahyt til maskinrummet
• Maskinrummet til kedelrummene (1-6)


Af andre installationer var der telegraf og ubådssignalering.