Titanic

Titanic

Drømmenes skib · 3. klasse

White Star Line logo

Galleri

Titanic
Titanic
Titanic
Titanic

For 3. klasse var livet ombord luksus i forhold til så mange andre linere anno 1912. Forholdene i kahytterne var graciøse og det samme gjaldt i de offentlige rum. Disse forhold betød da også at det var den bedre halvdel af 3. klasse der havde mulighed og råd til at sejle med Titanic. En billet kostede for dem 36,25 dollars. Der var 258 kahytter til rådighed for klassen, der var placeret længst agterud og forud på dækkene D, E, F og G.

For 3. klasse betød det, som i alle andre skibe for sin tid, at de blev delt op i to grupper: - Ugifte mænd (fra 12 år), blev placeret i afdelingerne forud. - Ugifte kvinder, kvinder med børn og familier, blev anbragt agter. Antallet af kahytter kontra det antal der kunne være af 3. klasses passagerer ombord (1.018) betød, at der skulle være mange personer i hver kahyt. Derfor var kapaciteten i kahytterne enten 2, 4, 6, 8 eller 10 personer. På E-dæk var der en korridor, der i daglig tale blev kaldt for Scotland Road. Denne korridor blev brugt af 3. klasse for at komme rundt på skibet.

De offentlige rum var følgende:
• Sovesal
• Madsal
• Selskabsrum
• Rygerum

Sovesal:
3. klasse havde en offentlig sovesal på G-dæk, placeret i front, hvor der var plads til 164 personer. sovesalen kunne også bruges som lastrum, hvis det blev nødvendigt.

Madsal:
Madsalen lå på F-dæk og var tilgængelig via en bred trappe fra E-dæk. Salen var delt af et vandtæt skot. Den målte 30,47 x 28,04 meter (100 x 92 fod) og bar præg af at være en 3. klasses sal, da både bjælker og ventilationsrum var synlige. Som i de andre madsaloner på 1. og 2. klasse var farven her hvid. Stolene og bordene, der var langborde var boltet til gulvet.

Selskabsrummet:
Selskabsrummet var anbragt under poopdækket agterude på styrbordsside og lå side om side med rygerummet. Rummet var 10,97 x 11,58 meter (36 x 38 fod) og var møbleret med teaktræsmøbler.

Rygerum:
Rygerummet lå som nævnt ovenfor ved siden af selskabsrummet, og befandt sig selvsagt på bagbordsside af skibet. Udseendet var magen til selskabsrummet, men havde paneler af eg.

3. klasses promenadedæk befandt sig for og agter. Foran på backen samt forreste welldæk og agter på poopdækket og på akter welldæk.