Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · B-dæk (broen)

White Star Line logo

Brodæk (Bridgedeck), eller bare B-dæk, var det næste dæk i rækken. Dette dæk var faktisk delt op i 3 forskellige dæk. Der var hoveddækket, som 168 meter langt og 12 meter over vandlinien. Højden til A-dæk var 2,7 meter. De to andre dæk, der blev nævnt før, var forecastledækket, der som navnet siger var det dæk, der lå stævnen og det andet var Poopdækket, der var det bagerste dæk.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Download:
Plan over B-dæk
Forecastle-dækket var 38,1 meter langt og det var her ankerkæderne lå i deres slidser. Forecastledækket var også forsynet med en lasteluge og adskillige pullerter og kapstans.

Poopdækket var 32 meter langt og blev også kaldt 3. klasses promenadedæk. Det var her docking-broen lå, men da det også blev brugt som promenadedæk, var her også placeret en mængde bænke. Her var selvfølgelig også pullerter og kapstans til diverse fortøjninger. Dockingbroen havde i øvrigt en direkte kommunikationslinie til broen, via nogle telefonlinier.

Selve B-dækket, hoveddækket, var det dæk, der var ændret mest på i forhold til søsterskibet, Olympic. Det er da også dette dæk, der faktisk er skyld i at Titanic blev det største af de to, og dermed også verdens største. På Olympic var dette dæk et 1. klasses promenade dæk, som A-dæk var det, men på Titanic blev det ændret til, at der i stedet kom 1. klasses kahytter. Nogle af disse kahytter blev slået sammen til én stor, og blev forsynet med eget promenadedæk. Sådan en kahyt, var der to af, en styrbord og en bagbord. A la Carte Restauranten blev udviddet og fik eget promenadedæk, der fik navnet Café Parisian. Receptionsrummet blev ligeledes udviddet.

På dette dæk var de vigtigste kahytter placeret. Der var 97 i alt og havde senge til 198 passagerer

Umiddelbart efter restauranten begyndte 2. klasses promenadedæk og rygerummet. Fra promenadedækket gik der også trapper ned til 3. klasses promenadedæk. Lidt mere agter, var den gennemgående trappeopgang, der kom fra båddækket. Ud over denne trappegang, var der også en anden, der startede på dette dæk. Den gik fra 2. klasses indgang lige foran rygerummet. Denne trappeopgang gav adgang til C, D, E, F og G dækkene.