Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · Tanktop

White Star Line logo

Tanktoppen var det nederste dæk på skibet. Det befandt sig kun dobbeltbundens tykkelse fra kølen, hvilket var 1,6 meter med undtagelse af stykket under maskinrummet, hvor den var 1,98 meter.

Læs mere om:
Båddæk
A-Dæk
B-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Download:
Plan over tanktop
Her stod kedlerne, hovedmaskinerne, turbinen og de elektriske anlæg. Helt i front, inden kedelrummene var der lasterum, hvor lasten blev tilført gennem de lasteluger, der gik hele vejen gennem skibet. Der var 6 af slagsen.

Ned gennem skibet kom så de forskellige kedelrum. De var anbragt i nummerorden med kedelrum nr. 6 først, så 5 osv. Rummene blev adskilt af et vandtæt skot, der kun blev afbrudt af en vandtæt dør. Disse døre var placeret mellem kulbunkerne der supplerede hvert kedelrum.

Tregangs ekspantions maskinerne var det næste man mødte. De havde ligeledes et vandtæt rum for sig selv. Det havde lavtryksturbinen også.

Efter maskindelene, kom de to sidste vandtætte rum. Det var her krankakslerne til yder- og centerskruerne løb igennem og det var også her man fandt dynamoerne, der supplerede de elektriske anlæg med strøm.