Titanic

Titanic

Konstruktionen · Dæk · Båddæk

White Star Line logo

Båddækket var det øverste af de 11 ståldæk. Det var her redningsbådene var. På det laveste punkt, var det 28 meter over kølen og 17,7 meter over vandlinien. Længden spændte over 152,4 meter i alt. Forrest var broen placeret. Det var her alt navigation foregik. Broen var 58 meter fra skibets stævn. Lige bag broen var der et styrehus, hvor diverse instrumenter var sat. Det var vitale dele i skibet, som roret og styrekompasserne.
Læs mere om:
A-Dæk
B-Dæk
C-Dæk
D-Dæk
E-Dæk
F-Dæk
G-Dæk
Banjedæk
Tanktop
Download:
Plan over båddæk
Lige bag styrehuset lå så bestiklukafet. På styrbord side af styrehuset lå navigationshuset og omkring det officerernes kvarterer. Det var her kaptajnen og de øverstbefalende hørte til. Deres tilhørende promenadedæk lå omkring disse kvarterer, med en skille linie ved båd nr. 6 og 5.

Telegrafistens plads var selvfølgelig i Marconirummet eller telegrafistrummet, som lå et stykke bag den første skorstenskasse. Lige bag officerenes kvarterer, lå indgangen til 1. klasse, og dermed også indgangen til den imponerende grand staircase, der strakte sig fra Båddæk til og med E-dæk. Trappehallen var overdækket af en gigantisk glaskuppel, der gav naturligt lys til passagererne. Herfra gik også tre elevatorer, der kunne transporterer passagererne helt til E-dæk. Ved den 2. skorstenskasse, var gymnastiksalen placeret og gik man ned til agterenden af dækket kom man til 2. klasses indgang, der ligeledes havde en elevator, der gik ned til F-dæk. I området omkring indgangen havde 2. klasse deres promenadedæk. Her var også anbragt 4 redningsbåde, på hver side, der var nummereret fra nr. 9 til 16.

Af andre fasiliteter kan der nævnes et kompastårn, der stod ca. midt på båddækket på det løftede tag over 1. klasses lounge. De tre skorstene plus dummy'en over maskinrummet, havde naturligvis også deres udgang her.